Посилене заростання водоростями русла річки Турія у межах міста Ковель та по усій її верхній течії спостерігається вже не перший рік, що характерно для слабо проточних та застійних умов.
 
Ковельське МУВГ очистило праву притоку річки Турія
 
Суттєвою проблемою став покрив дзеркала водного плеса водняною папороттю сальвінією плаваючою (Salvinia natans), яка до того ж занесена до Червоної книги України, - повідомляє Ковельське міжрайонне управління водного господарства у Facebook.
Потужні зарості рослинності впливають на гідрологічний режим річки, зокрема на перебіг руслових процесів та на рух річкових наносів. Рослинність впливає на зменшення швидкості течії, що, в свою чергу, сприяє осадженню глинистого і органічного матеріалу, який переноситься потоком. 


 
Рослинність й сама є джерелом грубої органіки, яка формує глинисто-мулисті осади, що акумулюються у вигляді сапропелеподібних відкладів в руслі річки, сприяючи зменшенню глибини її русла. Також водопокривні рослини зменшують можливість газового обміну із атмосферою і водним дзеркалом, що призводить до зниження рівню розчиненого кисню у воді ріки і негативно впливає на стан водних екосистем. Подібна ситуація із заростанням русла вищою рослинністю спостерігається і на інших річках області.


 
Причиною такої ситуації є зменшення водності рік, що пов’язане із кліматичними флуктуаціями, зокрема із зменшенням кількості опадів та зростанням нерівномірності їхнього розподілу протягом року. 


 
Одним із факторів погіршення ситуації вбачається зменшення ролі у живленні річки ґрунтових та підземних вод через замулення пластових виходів та джерел вод четвертинного водоносного комплексу і підземних напірних вод верхньокрейдового водоносного горизонту. Тому нам усім безвідкладно потрібно вживати дієвих заходів щодо покращення гідрологічного стану річок. 


 
Одним із напрямків вирішення цієї проблеми є очистка магістральних каналів меліоративних систем і русел малих та середніх рік від замулення і заростання, що сприятиме пожвавленню водообміну між ґрунтовими і підземними водоносними горизонтами та поверхневими водами. 


 
Це дозволить збільшити водоносність річки та покращити гідроекологічні умови в її руслі.Таким заходом у цьому році є очистка Ковельським МУВГ русла річки Воронка, яка є правою притокою річки Турія.13-08-2019