Електронна система охорони здоровʼя

 
 Нині законодавством передбачається, що всі заклади, а також фізичні особи-підприємці, які здійснюють медичну практику, мають до кінця року зареєструватися в національній електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

   Пропонуємо детальніше розглянути цю вимогу, а також необхідні умови та кроки підготовки для роботи з електронною системою охорони здоровʼя.Чому це важливо ?

Сьогодні електронна система охорони здоровʼя – наймасштабніша ІТ-система в Україні, в якій зареєстровано близько 35 мільйонів українців, працюють близько 300 тисяч медичних та аптечних працівників та вже внесено понад 900 мільйонів медичних записів.
 
Поступова цифровізація медичної сфери дозволить сформувати єдиний простір медичних даних, що, своєю чергою, має низку переваг як для пацієнтів, так і для медичних працівників.
 
Так, повна інформація про здоровʼя пацієнта буде зберігатися централізовано та захищено. За потреби та згоди пацієнта доступ до такої інформації зможе мати кожен лікар, до якого звертається пацієнт – як державної клініки, так і приватний спеціаліст. Це дозволить фахівцям розуміти повну картину стану здоровʼя пацієнта, його історію захворювання, супутні хвороби без пошуку давніх паперових карток, медичних довідок, досліджень та ін.
Лікарі, своєю чергою, отримають доступ до сучасної високотехнологічної системи, в якій інтегровані актуальні міжнародні довідники та класифікатори, забезпечена можливість автоматичних перевірок, впроваджені шаблони та цифрові інструменти: електронні рецепти, направлення, медичні висновки про непрацездатність та багато іншого.
 
Які зміни чекати, кого стосуються вимоги та як підготуватися приватним лікарям?

Поточними Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики передбачається, що всі заклади, які отримали ліцензію на медичну практику, повинні до 31 грудня 2022 року зареєструватися та вносити дані до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).
 
Отже, ця норма поширюється на медичні заклади та фізичних осіб підприємців незалежно від:
  • рівня медичної допомоги, яку вони надають: первинна, спеціалізована (як амбулаторна, так і стаціонар)
  • форми власності: приватна чи державна
  • спеціалізації лікаря: стоматологія, косметологія, хірургія тощо.
Також зауважимо, що вимога підключення до ЕСОЗ не передбачає укладення договору з Національною службою здоровʼя України чи участь в програмі медичних гарантій. Щобільше – жодних інших договорів з державними установами укладати не потрібно.
 
Окрім цього, зміни до Ліцензійних умов не зобов'язують керівників закладів охорони здоров'я отримувати нову ліцензію чи вносити зміни до чинних. Вони стосуються зобов'язання медзакладів почати роботу в електронній системі охорони здоров'я, якщо цього не було зроблено раніше. 
 
Заклади охорони здоров'я, незалежно від форми власності, мають вести базові медичні записи в електронній системі охорони здоров'я. Це дозволить зберігати необхідну медичну інформацію про пацієнта в єдиному місці — електронній  медичній картці. На сьогодні правила ведення первинної облікової медичної документації залишаються незмінними. Тобто вони регламентуються чинними наказами МОЗ та іншими нормативно-правовими актами.
 
Зокрема, є обов'язкова вимога в законодавстві про ведення в електронному обліку таких документів:
1) медичні висновки про тимчасову непрацездатність;
2) медичні висновки про народження;
3) медичні записи осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу ;
4) записи про рецепти на антибактеріальні лікарські засоби, на наркотичні (психотропні) лікарські засоби (обовʼязково з листопада 2022 року) та надалі – на усі рецептурні лікарські засоби 
5) записи про направлення;
6) медичні записи щодо взаємодії з пацієнтом, на підставі яких формуються згадані медичні висновки та електронні рецепти;
7) медичні записи, записи про направлення та рецепти, які стосуються надання медичних послуг у рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення чи іншого фінансування за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно така первинна облікова медична інформація має обов'язково вноситися до ЕСОЗ. Повний перехід до цифрового обліку усієї медичної документації буде відбуватися поступово і передбачатиме внесення додаткових змін до інших нормативно-правових актів.
 
Нагадуємо, що електронна система охорони здоровʼя (ЕСОЗ) – національна інформаційна система, яка функціонує з вересня 2017 року та забезпечує цифровізацію ведення та обліку медичних даних в єдиному інформаційному просторі. 

ЕСОЗ є дворівневою системою та складається з центральної бази даних (державний компонент) та медичних інформаційних систем (МІС – приватні компоненти), між якими забезпечено автоматизований обмін інформацією, даними та документами.21-09-2022
Повернутися назад


КОВЕЛЬ | ІНФОРМАЦІЯ | БІЗНЕС КОРИСНЕ АРХІВ Фото Контакти1